Hoe werkt de Body Scanalyser?

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit een groot aantal cellen die in constant in ontwikkeling, beweging, omschakeling en regeneratie zijn. De cellen vernieuwen zich continue door zelfdeling. In het lichaam van een volwassene vernieuwen zich 25 miljoen cellen in per seconde, de bloedcellen vernieuwen zich met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut.

Cellen bestaan, zoals alles op deze wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladendeeltjes, de elektronen, continu in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling engroei zendt iedere cel daarbij voortdurend elektromagnetische golven uit.

De elektromagnetische golven die door de mens worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke toestand van het lichaam en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte.

Bioresonantie geneeskunde heeft als basis uitgangspunt dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte het uittreden van elektronen buiten de atoomkern is die uiteindelijk tot verandering van de cellen en de organen leidt. Hierdoor veranderen ookde uitgezonden elektromagnetische golven van de atomen.

De frequenties van de bio resonantie worden door natuurgeneeskundigen in relatiegebracht met diverse organen en lichaamssystemen. Dit is empirisch bepaald. Uit deresponse van het lichaam kan men uit deze relaties een conclusie trekken van de conditievan de lichaamssystemen. In een database worden deze resonanties gekoppeld.

De uitgezonden elektromagnetische energie, veroorzaakt door de veranderingen bij ziekten van het menselijk lichaam, zijn buitengewoon klein en meestal in het bereik van nano-gauss tot microgauss.

Bodyscanalyser werking

Als indicatie: de meetapparatuur om de straling van mobiele telefoons te meten, begint pas bij 1 mili-gauss, dat is 1.000.000 keer meer dan een nano-gauss!
De Body Scanalyser is erg gevoelig en het is af te raden stralende elektronische apparatuur in de buurt te hebben tijdens de meting.

Testen

Als het contact tussen cliënt en meetprobe niet juist is of de meetprobe in het geheel niet vastgehouden wordt, zal de versterking in de Body Scanalyser opgevoerd worden, de meting is dan onbruikbaar door te veel ruis en omgevingsstoring.

De signalen worden versterkt en verwerkt door de computer en het resultaat wordt als waarde van laag naar hoog getoond. De hoogte van de bio resonantie waarde geeft ook de aard en omvang aan.

Het is vergelijkbaar met het principe van het luisteren naar radio-uitzendingen. Er zijn veel radiogolven in de lucht. Als je een specifiek station wil beluisteren, stem je de radio af op de juiste zendfrequentie. Op dat moment, treedt resonantie op in jouw radio, zodat je alleen deze uitzending hoort. Bio resonantie gebruikt dit principe te om testen.

Het vergt echter ook oplettendheid van de behandelaar. De Body Scanalyser reageert op de response uit het lichaam. Is deze response voldoende, bijvoorbeeld door het gebruik van geneesmiddelen, dan zal de uitkomst niet als negatief of acuut worden gemeld.

Analyse

De normwaarde verschilt voor leeftijd en geslacht waardoor de juiste leeftijd belangrijk is. Daarnaast wordt bij de test ook een component Radionika ingezet om de meer subtiele indicaties te kunnen weergeven. Als na het testen de persoon of de leeftijd aangepast wordt, is deze test waardeloos geworden.

Het is belangrijk om met de gegevens zorgvuldig om te gaan en deze test alleen toe te passen als indicatie. Iedere klacht dient op meerdere manieren te worden geanalyseerd en bekeken alvorens een behandeling in te zetten.

© Copyright Richard Groeneveld | Disclaimer | AVG | Algemene voorwaarden
Webmaster: iTulp internet services